{{hpp_critical}}

Ghi chú phát hành phần mềm ứng dụng iRobot® Home (Update)

Ghi chú phát hành phần mềm ứng dụng iRobot® Home (Update)

Phiên bản 1

Phiên bản 1.3

Ngày phát hành: 2016.04.07

Ứng dụng iRobot Home phiên bản 1.3 có sẵn cho khách hàng tải xuống. Phiên bản này hỗ trợ cho các ngôn ngữ mới và sửa lỗi nhỏ khác.

Phiên bản 1.5

Ngày phát hành: 2016.06.01

Đã thêm cài đặt tự động cho số lần làm việc. Khi được chọn, Roomba thông minh sử dụng thêm hai đường chuyền nữa cho một phòng nhỏ hoặc một đường chuyền nếu làm sạch một không gian lớn hơn.

Phiên bản 1.5.2

Ngày phát hành: 2016.07.01

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 1.6

Ngày phát hành: 2016.08.03

 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.
 • Khả năng tương thích Braava.
 • Bắt đầu và dừng một chu trình làm sạch.
 • Điều chỉnh mực nước, khi sử dụng miếng lau chùi ẩm hoặc ướt.
 • Kích hoạt chế độ Spot cho Braava.
 • Kích hoạt Chế độ tường ảo cho Braava.
 • Kết nối hoặc ngắt kết nối nhiều robot khỏi ứng dụng.
 • Đặt tên cho robot.
 • Khôi phục cài đặt robot mặc định.

Phiên bản 1.7

Ngày phát hành: 2016.08.25

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 1.8

Ngày phát hành: 2016.09.26

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 1.9

Ngày phát hành: 2016.12.15

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 1.10

Ngày phát hành: 2017.02.10

 • Đã cập nhật thỏa thuận cấp phép người dùng cuối iRobot (EULA).
 • Hỗ trợ cho tiếng Do Thái.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2

Phiên bản 2.0

Ngày phát hành: 2017.03.15

 • Thu phóng và xoay báo cáo Clean Map ™, để xem nơi robot của bạn được dọn sạch.
 • Bật thông báo đẩy để nhận thông báo theo thời gian thực.

Phiên bản 2.0.1

Ngày phát hành: 2017.03.27

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng cho người dùng phiên bản ứng dụng 2.0.0 và iOS 8.

Phiên bản 2.1

Ngày phát hành: 2017.05.03

Khả năng tương thích robot Roomba® 600 và 800.

 • Hiện tương thích với tất cả các mẫu Roomba® 890.
 • Hiện tương thích với tất cả các mẫu Roomba® 690.

Chỉ cần nói! Với Amazon Alexa™, bạn có quyền điều khiển rảnh tay để bắt đầu ra lệnh cho robot hút bụi Roomba® của bạn. Amazon Alexa™ hiện có sẵn ở Hoa Kỳ bằng tiếng Anh Mỹ.

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng. Chúng tôi liên tục thực hiện các cải tiến để nâng cao trải nghiệm Ứng dụng iRobot Home của bạn.

Phiên bản 2.1.2

Ngày phát hành: 2017.05.17

 • Ứng dụng iRobot HOME hiện được hỗ trợ tại Trung Quốc.
 • Hiện tương thích với Google Assistant tại Hoa Kỳ. Chỉ cần nói! Với Google Assistant, bạn có quyền điều khiển rảnh tay để bắt đầu ra lệnh cho robot Roomba® của bạn. Hiện tại iRobot Home Action chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Tương thích với tất cả các máy hút bụi được kết nối với Roomba® Wi-Fi®.

Phiên bản 2.1.3 & 2.1.4

Ngày phát hành: 2017.06.16

 • Tương thích liên tục với tất cả các mẫu Roomba 890.
 • Tương thích liên tục với tất cả các mẫu Roomba 690.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.1.6

Ngày phát hành: 2017/07/14

 • Phát hiện và nâng cấp robot.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.2.0

Ngày phát hành: 2017.08.16

 • Yêu cầu cập nhật OTA.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.2.1

Ngày phát hành: 2017.08.18

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.3.0

Ngày phát hành: 2017.09.11

 • Tăng kiểm soát tầm nhìn thiết lập quyền riêng tư.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.3.1

Ngày phát hành: 2017.09.22

 • Chỉ dành cho thiết bị Android.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.4.0

Ngày phát hành: 2017.10.23

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.5.0

Ngày phát hành: 2017.11.20

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.5.1

Ngày phát hành: 2017.11.21

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.6.0

Ngày phát hành: 2018.01.23

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.6.1

Ngày phát hành: 2018.02.18

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.6.2

Ngày phát hành: 2018.03.12

 • Chỉ dành cho thiết bị Android.
 • Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.6.3

Ngày phát hành: 2018.04.06

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.7

Ngày phát hành: 2018.05.25

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 2.7.1 (Chỉ dành cho iOS)

Ngày phát hành: 2018.07.11

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng.

Phiên bản 3

Phiên bản 3.0

Ngày phát hành: 2018.09.12

Giới thiệu tính tương thích mới của Roomba e và i Series!

Bản đồ thông minh Imprint™

– Có thể truy cập mặc định biểu tượng Bản đồ thông minh trên màn hình chính.

– Xem Bản đồ thông minh của nhà bạn. Robot nhớ bản đồ và sử dụng nó mỗi lần dọn dẹp, vì vậy bạn có thể:

  • Dọn dẹp hoặc lên lịch dọn dẹp các phòng cụ thể hoặc toàn bộ ngôi nhà của bạn.
  • Sử dụng trợ lý ảo để ra lệnh cho robot dọn dẹp.

? Khả năng tương thích hệ điều hành tối thiểu cho Android hiện là 5.0 và iOS10 cho Apple.

Phiên bản 3.0.3

Ngày phát hành: 2018.09.25

Sửa lỗi

Phiên bản 3.0.4

Ngày phát hành: 2018.10.10

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng

Phiên bản 3.1

Ngày phát hành: 2018.10.25

Sửa lỗi và cải tiến UI

Phiên bản 3.2

Ngày phát hành: 2018.11.19

Thông báo đẩy cho Android và iOS đã được giải quyết.

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng

Phiên bản 3.2.1

Ngày phát hành: 2018.12.06

Sửa lỗi và cải thiện khả năng sử dụng

Phiên bản 3.3.0

Ngày phát hành: 2019.01.23

Cải thiện khả năng sử dụng

Phiên bản 3.5

Ngày phát hành: 2019.04.16

 • Các báo cáo Clean Map ™ được cải tiến hiện cho thấy nơi phát hiện bụi bẩn cho các robot thuộc dòng Roomba 900 và i7.
 • Cải thiện quy trình làm việc để tùy chỉnh Bản đồ thông minh™ của bạn (chỉ dành cho dòng Roomba i7).
 • Trung tâm tin nhắn mới cho khách hàng Mỹ.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.

Phiên bản 4

Phiên bản 4.0

Ngày phát hành: 2019.05.29

 • Hỗ trợ đầy đủ cho robot s9 và m6.
 • Liên kết Imprint Clean hỗ trợ cho i7/s9 + m6.
 • Màn hình tạm dừng mới.
 • Khảo sát NPS cho trung tâm tin nhắn (vẫn chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ).

Phiên bản 4.1

Ngày phát hành: 2019.07.11

– Trang trợ giúp cập nhật!

  • Video chăm sóc và bảo trì.
  • Thiết lập Hỗ trợ bằng giọng nói.
  • Cửa hàng cho các bộ phận thay thế.
  • Khắc phục các lỗi thường gặp.

– Tùy chọn làm sạch đã được thêm mới tùy chọn!

 • Nhấn vào biểu tượng bánh răng bên phải phía dưới để điều chỉnh cài đặt cụ thể cách robot của bạn dọn dẹp.

– Sửa lỗi.

Phiên bản 4.2

Ngày phát hành: 2019.08.20

 • Sửa lỗi và cải tiến khả năng sử dụng.

Phiên bản 4.3

Ngày phát hành: 2019.10.03

– Cập nhật tài khoản iRobot

  • Một tài khoản cho tất cả các robot trong gia đình. Vui lòng xem Tổng quan về tài khoản iRobot để biết thông tin đầy đủ.

– Imprint Link Cleaning cho Máy hút bụi Robot 900 Series.

– Bản đồ tín hiệu Wi-Fi Roomba 900 Series.

  • Sử dụng Báo cáo bản đồ sạch của bạn để xem nơi tín hiệu Wi-Fi mạnh nhất trong nhà bạn. Vui lòng xem lại  bản đồ phủ sóng Wi-Fi của Roomba 900 để biết thêm thông tin.

– Cập nhật quyền iOS.

– Sửa lỗi và cải tiến khả năng sử dụng.

Hãy kiểm tra xem iRobot Home của bạn đang ở phiên bản nào và cập nhật lên các tính năng mới nhất.

Hotline hỗ trợ khách hàng iRobot: 0901.33.88.99

Chia sẻ bài viết :

Bình luậnHotline 24/7