Khắc phục lỗi: The iRobot HOME App says “The Cloud cannot talk to (robot name).”

Khắc phục lỗi: The iRobot HOME App says “The Cloud cannot talk to (robot name).”

Các chỉ số

 • Ứng dụng iRobot HOME cho biết, Đám mây không thể nói chuyện với (tên robot).
 • Có một  biểu tượng quả cầu màu cam ở góc trên bên phải của ứng dụng.
 • Nút CLEAN có màu xám trong ứng dụng.

Tổng quan

Quả cầu màu cam cho biết ứng dụng và thiết bị di động có thể kết nối với Đám mây, nhưng Đám mây không thể kết nối với robot của bạn. Để giải quyết vấn đề này, vui lòng thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

 1. i Series Robot: Nhấn và giữ  Home và  Spot Clean , và nút CLEAN xuống cho đến khi vòng sáng trắng xung quanh nút SẠCH xoáy.
 2. e Series Robots: Nhấn và giữ  Home and  Spot Clean , và nút CLEAN xuống trong 20 giây rồi thả ra.
 3. Robot sê-ri 900: Nhấn và giữ  Dock và  SPOT sạch , và nút CLEAN xuống cho đến khi tất cả các đèn LED sáng.
 4. Rô bốt sê-ri 600 & 800 được kết nối Wi-Fi: Nhấn và giữ  Dock và  SPOT sạch , và nút CLEAN xuống cho đến khi robot tạo ra tiếng bíp, sau đó nhả.

Nếu factory reset không giải quyết được vấn đề này, hãy truy cập vào  More ➔  Cài đặt ➔ Wi-Fi Cài đặt ➔ Robot Wi-Fi chi tiết để xác nhận robot của bạn được kết nối với internet. Nếu trạng thái là Máy chủ không thể truy cập được, thì hãy kiểm tra cài đặt tường lửa của bạn .

 

Sau đó, hãy đảm bảo những điều sau là đúng:

 • Phiên bản phần mềm Ứng dụng iRobot HOME được cập nhật. Chọn  menu ➔ Về App này để kiểm tra phiên bản hiện tại của bạn.
 • Roomba® có pin được sạc đầy.
 • Nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động không dây của bạn không gặp sự cố về dịch vụ hoặc băng thông.
 • Bộ định tuyến của bạn được bật.
 • Bạn chưa thay đổi mạng Wi-Fi hoặc cài đặt. Nếu bạn đã thay đổi các thiết lập của bạn, hãy mở iRobot CHỦ App và chọn  More ➔  Cài đặt ➔ Wi-Fi Cài đặt➔ Change Robot Wi-Fi để cập nhật cài đặt của bạn.
 • Thiết bị di động của bạn có thể truy cập internet và biểu tượng tín hiệu Wi-Fi có trên màn hình của bạn.
 • Nếu Home Base được đặt trong một khu vực có vùng phủ sóng Wi-Fi cận biên, bạn có thể muốn xem xét việc di chuyển vị trí của nó đến một khu vực có khả năng thu sóng tốt hơn. Cường độ tín hiệu có thể được xác nhận bằng cách nhìn vào biểu tượng tín hiệu Wi-Fi của thiết bị di động của bạn ở khu vực bạn muốn đặt Home Base.
 • Đảm bảo Roomba® không ở Chế độ chờ giảm điện .Để tắt chế độ Chế độ chờ giảm điện, nhấn CLEAN một lần để đánh thức Roomba® và nhấn CLEAN một lần nữa để bắt đầu công việc dọn dẹp. Khi Roomba® đã được dọn dẹp trong một phút, Chế độ chờ giảm năng lượng sẽ tắt.
 • Kiểm tra xem Roomba® đã được thiết lập với một ứng dụng khác trên thiết bị di động bổ sung chưa. Nếu đây là trường hợp, hãy làm theo lời nhắc trên Ứng dụng iRobot® HOME để tại chỗ Cài đặt thiết bị thứ hai.
 • Xác nhận rằng Roomba® xuất hiện trong danh sách khách hàng của bộ định tuyến của bạn. Truy cập màn hình Quản trị của bộ định tuyến của bạn .
  • Nếu không, đảm bảo Roomba® ở trong khu vực có phủ sóng Wi-Fi và đèn báo Wi-Fi trên robot được chiếu sáng. Sự cố này có thể xảy ra nếu Roomba® đang chạy nhưng tạm thời nằm ngoài phạm vi Wi-Fi hoặc nếu Roomba® bị kẹt trong khu vực có tín hiệu Wi-Fi kém.
  • Nếu Roomba® ở trong khu vực có tín hiệu Wi-Fi tốt, hãy khởi động lại robot và sau đó khởi động lại bộ định tuyến của bạn .

Nếu bạn đang nhận được thông báo này với một robot mới, hãy đảm bảo rằng mọi robot trước đó đã bị xóa khỏi ứng dụng iRobot HOME. Click vào  More ➔ Cài đặt ➔ Remove (Robot_Name)

Hotline: 0901.33.88.99

Chia sẻ bài viết :

Bình luậnHotline 24/7