Tin Tức

Báo cáo Clean Map™ là gì? Báo cáo bản đồ làm sạch chỉ có trên các dòng Roomba 900 series và Roomba i series. Báo cáo Clean Map™ là bản trình bày trực quan về các khu vực mà Roomba® của bạn được làm...

Đọc thêm...

Ba tiện ích đáng xem nhất By: Greg Gazin aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bạn đã bao giờ ngần ngại mua một tiện ích vì nó không hoàn toàn đúng? Hoặc có lẽ bạn đã mua một cái gì đó nhưng thấy công nghệ không...

Đọc thêm...


Hotline 24/7