Tin Tức

Báo cáo Clean Map™ là gì? Báo cáo bản đồ làm sạch chỉ có trên các dòng Roomba 900 series và Roomba i series. Báo cáo Clean Map™ là bản trình bày trực quan về các khu vực mà Roomba® của bạn được làm...

Đọc thêm...


Hotline 24/7